MUNKAVÉDELEM

Vállaljuk: A munkavédelmi szempontú vizsgálatok ellenőrzése, a munkaeszközök, technológia
munkavédelmi üzembe helyezés feltételeként
 
 
Az üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk ellenőrzése (megfelelőségi nyilatkozat,
tanúsítvány, hatósági engedélyek, utasítások stb.).
 
Időszakos biztonsági felülvizsgálat, jegyzőkönyv felvétele, vizsgálata
 
Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében,
közvetlen veszély, illetve munkabaleset esetén.
 
Egyéni védőeszközhöz juttatás belső rendjének vizsgálata, meghatározása, írásba foglalása.
 
Részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában illetve a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítése
 észrevételek rögzítése és a jegyzőkönyv aláírása, majd továbbítása az illetékes hatóságok felé.
 
A munkavédelmi oktatás rendjének és tematikájának, tartalmi követelményeinek, személyi, tárgyi
és szervezési feltételeinek kidolgozása, időtartamának a vizsgálata. Kockázatértékelés elvégzése,
 hatályosságának vizsgálata, a kockázatértékelésben meghatározott intézkedések, feladatok
 végrehajtásának ellenőrzése.
 
A munkáltató mentési tervének (baleset, tűz, katasztrófa stb. esetén) elkészítése, ellenőrzése.
 
Elsősegélynyújtó hely szakmai, tárgyi és személy feltételeinek meglétének ellenőrzése
 
Munkavédelmi tárgyú és témájú szabályzatok és/vagy utasítások elkészítése, tervezetének
vizsgálata.
 
A tevékenysége során, a működési területén felmerült szabálytalanságok észrevételezése a
 munkáltatónál, munkavállalónál, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésének,
 elhárításának módjáról a munkáltató vezetője számára.
 
A munkáltató vezetőjének folyamatos tájékoztatása a munkavédelmi és a kapcsolódó terültek új,
 szakmai előírásairól (törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek, irányelvek stb.).
 
Munkavédelmi oktatás megtartása, illetve annak meglétének folyamatos ellenőrzése.
 
Kockázatértékelés készítése (munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes
 anyagok, pszichoszociális tényezők, munkavállalókat érő optikai sugárzás kockázat értékelése)
 
Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordináció. A munkavégzés összehangolása az építősi
 munkahelyeken, ahol több munkáltató dogozói tevékenykednek elengedhetetlenül fontos.
 A 4/2002 (II.20) SZCSM –Eüm rendelet betartása, a helyszíni összehangolás megvalósítása.
 
Veszélyes anyagok - kémiai kockázatelemzés készítése, dokumentálása.
Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése.
 
Elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezése
 
Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása
Vállaljuk gépek, berendezések, technológiák üzembehelyezését, időszakos biztonsági
 felülvizsgálatát és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.
 
 
A korábban üzembe helyezett veszélyes gépet, berendezést, technológiát minimum 5 évente kell
 felülvizsgáltatni vagy abban az esetben ha minden igyekezet ellenére baleset következett be az adott veszélyes gépen. Ebben az esetben használatát meg kell tiltani mindaddig, amíg el nem végzik a berendezés soron kívüli időszakos biztonsági felülvizsgálatát.
 
 
A mentési terv lényege, hogy a munkahelyeken esetlegesen kialakuló veszélyes állapotot fokozott szervezettséggel legyen mód kezelni, illetve ehhez megfelelő személyi és eszközfeltételeket ír elő.
 
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.
 
 
A munkahelyen - jellegének, valamint a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, amely szintén a mentési terv részét kell, hogy képezze.
 
 
Ha bármilyen okból a veszélyes gépet, technológiát, berendezést leállították és azon változtatást, javítást, áthelyezést hajtottak végre , akkor el kell végezni az újraindítást megelőző vizsgálatot, ami nagyjából azonos a munkavédelmi üzembe helyezéssel.

 

TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi feladatok ellátása:

Tűzvédelmi szempontú dokumentáció folyamatos, naprakész vezetése (úgy mint: a tűzvédelmi
 szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzriadó terv) a mindenkor érvényes OTSZ-nek
megfelelően.
 
Az alkalmazottak ismétlődő tűzvédelmi oktatása.
 
A létesítmény területén lévő tűzoltó készülékekről nyilvántartás felfektetése és vezetése, a
 szabvány szerint minősített tűzoltó készülékek negyedéves készenlétben tartóra háruló ellenőrzése.
 
A Határidőhöz kötött, ismétlődő tevékenységek, felülvizsgálatok (elektromos rendszer tűzvédelmi
felülvizsgálata, villámvédelmi felülvizsgálat, elektromos kisgépek, berendezések éves felülvizsgálata,
 stb.) elvégzése, a tűzvédelmi ügyiratok naprakész állapotban tartás, folyamatos vezetése.
 
A Hivatásos Tűzoltóság által tartott hatósági, szakhatósági és tűzvizsgálati tevékenységben
képviseletnyújtás (a Megbízott tűzvédelmi ügyekben képviseli a megbízó érdekeit). Az ellenőrzést,
 az eljárás követően a feltárt hiányosságok megszüntetésére belső intézkedési javaslatot tesz és
 előkészíti a visszaigazolást a hatóságok felé.
 
Tűzvédelmi jellegű eszközök, felszerelések típusának kiválasztása, beszerzése ügyében szakmai
segítségnyújtás, tanácsadás.
 
Tűzvédelmi szempontból segítséget nyújt a munkavédelmi megbízott tevékenységhez, a veszélyes
 munkafolyamatok kockázat elbírálásához.
 
Tűzvédelmi szempontból felügyeli és koordinálja a tűzoltó készülék ellenőrzési tevékenységet.
 
Kiürítés számítás
 
Tűzvédelmi Szakvizsga
 
Cégünk regisztrált oktatásszervezőként vállalja a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítést és a
 vizsgáztatás lebonyolítását. Kiknek szükséges ez a szakvizsga

 

OKTATÁS

Vállaljuk:

Földmunkagépek targoncák, emelőgép-kezelők, építőipari gépek stb. OKJ iskolarendszerű
oktatásának szervezése, oktatása.
 
Kisgépkezelői, teherkötözői képzés megtartása a 14/2004. (IV,19.) munkaeszközök és használatuk
követelményeinek betartása.
 
Érintésvédelmi mérés
 
Villámvédelmi mérés
 
Tűzvédelmi szabványossági mérés
 
Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, szerelvények időszakos ellenőrzése, javítása, nyomáspróbája, stb.
 
Társasházak tűzvédelme
Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek társasházak tűzvédelmének ellátásával
 kapcsolatban:
 
Tűzvédelmi szabályzat és házirend készítése
 
Tűzoltásra hivatott eszközök karbantartása, ellenőrzése
 
Menekülési utak biztosításának ellenőrzése

BIZTONSÁGTECHNIKA

 

.         Érintésvédelmi mérés

·         Tűzvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat

·         Villámvédelmi mérés